Naprawy nieszczelności

Naprawy nieszczelności

Szczelność konstrukcji to podstawowe kryterium bezpieczeństwa i wygody użytkowania budynków. Niestety, wszechobecna na naszym rynku presja czasu i najniższej ceny często przyczynia się do zaniedbania elementarnego zagadnienia, jakim jest poprawne wykonanie robót hydroizolacyjnych.

Skutki takiego zaniedbania pojawiają się zwykle dopiero po oddaniu budynku do użytku i objawiają się zalanymi piwnicami i garażami, ciągłym zawilgoceniem pomieszczeń oraz znacznym obniżeniem bezpieczeństwa i komfortu użytkowania obiektu.  Wynika to zwykle z błędów wykonawczych i projektowych, niskiej trwałości uszczelnień, a czasami z zastosowania systemów hydroizolacyjnych zupełnie nie odpowiadających charakterystyce lub warunkom eksploatacji budynku.

Będąc firmą specjalizującą się od ponad 20 lat w wykonawstwie kompletnych systemów hydroizloacji bezpowłokowej i dysponując wszechstronnym doświadczeniem w zakresie uszczelniania konstrukcji, TBW posiada w swojej stałej ofercie usługę napraw istniejących obiektów wykazujących nieszczelności.

W zakresie oferowanych usług posiadamy kompleksowe naprawy istniejących konstrukcji żelbetowych wykazujących nieszczelności: diagnoza rzeczywistych przyczyn przecieków, opracowanie i uzgodnienie racjonalnego programu naprawczego oraz kalkulacji, kompleksowe wykonanie prac naprawczych i udzielenie gwarancji szczelności.

Prace naprawcze oferowane przez TBW to między innymi:

  1. Uszczelnianie dylatacji konstrukcyjnych
  2. Uszczelnianie rys skurczowych i konstrukcyjnych w płytach fundamentowych, ścianach i stropach
  3. Wyklejenia powierzchniowe żywicami syntetycznymi
  4. Naprawy powierzchniowe z wykorzystaniem zapraw i szlamów uszczelniających
  5. Uszczelnienia przeciekających wpustów stropowych lub ściennych oraz przejść instalacyjnych
  6. Naprawy nieszczelnych otworów po ściągach szalunkowych
  7. Iniekcje sklejające
Kraków
Ul. Lipińskiego 3A
30-349 Kraków
+48 12 397 12 41
+48 12 397 12 42
biuro@tbw.com.pl
Warszawa
Ul. Płochocińska 19
03 -191 Warszawa


warszawa@tbw.com.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram