Skontaktuj się z nami

Siedziba firmy

Technika Betonu 
Wodoszczelnego Sp. z o.o.

30-349 Kraków
ul. Lipińskiego 3A
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000033914, NIP: 945-18-88-050, Regon: 357044860.
Kraków
Ul. Lipińskiego 3A
30-349 Kraków
+48 12 397 12 41
+48 12 397 12 42
biuro@tbw.com.pl
Warszawa
Ul. Płochocińska 19
03 -191 Warszawa


warszawa@tbw.com.pl

Zapytaj o ofertę    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Technika Betonu Wodoszczelnego Sp. z o.o. (TBW) z siedzibą w Krakowie przy ul. Lipińskiego 3a, 30-349 Kraków. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji i obsługi zapytania. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram