Hydroizolacja strukturalna "Biała wanna"

Hydroizolacja strukturalna "Biała wanna"

Każdy żelbetowy obiekt kubaturowy musi być odporny na działanie wód gruntowych i opadowych. W tym celu konieczne jest zastosowanie indywidualnie dobranych rozwiązań konstrukcyjnych i wykonawczych. Dzięki swojej wszechstronności i elastyczności, proponowana przez nas technologia znajduje zastosowanie w bardzo zróżnicowanych obiektach, gwarantując im szczelność niezależnie od poziomu wód gruntowych, klimatu czy innych uwarunkowań. Oferowane przez TBW Sp. z o.o. rozwiązanie w postaci tzw. „białej wanny” stosowane jest jako zabezpieczenie:

• piwnic i parkingów podziemnych
• tarasów i dachów płaskich
• niecek basenów, zbiorników retencyjnych, technologicznych i p.poż
• wszelkiego rodzaju obiektów posadowionych poniżej poziomu wód gruntowych

Realizacja typowego zlecenia obejmuje następujące działania:

• Weryfikacja dostępnej dokumentacji projektowej, opracowanie koncepcji systemu uszczelniającego oraz wyceny.
• Opracowanie kompletnego projektu systemu hydroizolacyjnego.
• Weryfikacja receptur betonu pod kątem zgodności z wymogami technologii TBW.
• Dostawa i montaż materiałów uszczelniających zgodnie z opracowanym projektem.
• Sprawowanie nadzoru podczas betonowania wszystkich elementów wodoszczelnych.
• Prowadzenie pielęgnacji betonu.
• Wykonanie wtórnego zagęszczenia betonu w przypadku stropów.
• Uszczelnienie otworów po ściągach szalunkowych oraz wykonanie wymaganych wyklejeń żywicznych w przypadku stropów.

Poprawnie zaprojektowany i wykonany system hydroizolacji bezpowłokowej trwale
i skutecznie zabezpieczy Państwa inwestycję, zapewniając spokój
i komfort użytkowania obiektu na wiele lat.

Książka "Hydroizolacja Strukturalna TBW"

HYDROIZOLACJA STRUKTURALNA TBW – poradnik dla projektantów, inwestorówi przedsiębiorców budowlanych. Zadzwoń i zapytaj o egzemplarz dla Ciebie. 

Na przykładach konkretnych zrealizowanych w Polsce obiektów przedstawiamy wymagania techniczne i zasady działania naszego systemu hydroizolacyjnego oraz wskazujemy wszystkie obszary jego zastosowań. Publikacja jest dostępna nieodpłatnie dla współpracujących z naszą spółką biur projektowych, inwestorów i generalnych wykonawców.

Od roku 2019 dostępne jest odświeżone wydanie naszej publikacji, przygotowane z okazji 20-lecia spółki TBW.
Kraków
Ul. Lipińskiego 3A
30-349 Kraków
+48 12 397 12 41
+48 12 397 12 42
biuro@tbw.com.pl
Warszawa
Ul. Płochocińska 19
03 -191 Warszawa


warszawa@tbw.com.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram