Zespół budynków mieszkalno – usługowych przy ul. Szenwalda w Krakowie