Osiedle mieszkaniowe Bytkowska Park w Katowicach, etap B