Budynek mieszkalny przy ul. MaƂopolskiej w Rzeszowie (etap II)