Budynek mieszkalny przy ul. Giuseppe Verdiego, III etap (bud.18-23) w Warszawie