Budynek Mieszkalno-Usługowy przy ul. Hubskiej we Wrocławiu