+48 12 397 12 41
biuro@tbw.com.pl
Ul. Łowienicka 14
30-613 Kraków

     Beton od lat pozostaje najpowszechniej stosowanym materiałem budowlanym na świecie. Jest to materiał o wysokiej wytrzymałości i trwałości, którego charakterystyka pozwala na wykorzystywanie go do budowy wszelkiego rodzaju konstrukcji – od budynków, dróg i mostów, po parkingi, posadzki i elementy wykończeniowe. Swoboda formowania elementów betonowych i żelbetowych otwiera niezwykle szerokie spektrum możliwości architektonicznych. Niestety, w przypadku elementów żelbetowych i betonowych wystawionych na bezpośrednie działanie niekorzystnych warunków zewnętrznych, może dojść do jego stopniowej degradacji, powodującej istotne i kosztowne problemy.

cd_tbw

Poniżej przedstawiamy Państwu produkty CreteDefender P2 i MS2, które stanowią proste i kompleksowe rozwiązanie problemu degradacji elementów betonowych. Pozwalają one na uzyskanie trwałej ochrony betonu przed czynnikami zewnętrznymi, utrzymanie jego wytrzymałości i właściwości użytkowych, a także zachowanie atrakcyjnego wyglądu.

odladzanie Łuszczenie powierzchni betonu spowodowane stosowaniem środków odladzających

CreteDefender P2 to produkt oparty na reaktywnych krzemianach, dostarczany jako gotowy do użycia roztwór wodny. Zastosowany na powierzchni gotowego elementu, wchodzi w reakcję chemiczną ze składnikami stwardniałej mieszanki betonowej i zapobiega wnikaniu do niego wody i środków chemicznych. Prawidłowe zastosowanie produktu CreteDefender daje następujące korzyści:

  • eliminuje pylenie i powstawanie wykwitów na powierzchni betonu
  • uniemożliwia wnikanie soli, siarczanów i kwaśnych deszczy
  • zabezpiecza przed destruktywnym działaniem cykli zamrażania i rozmrażania.
  • znacząco redukuje wnikanie chlorków, co zabezpiecza konstrukcję przed korozją zbrojenia
  • chroni przed zjawiskiem karbonatyzacji i utrzymuje wysoki odczyn pH betonu, co ma decydujący wpływ na jego trwałość

Zabezpieczenie betonu uzyskane dzięki produktowi CreteDefender jest stałe. Jako że powstaje ono w wyniku reakcji ze składnikami betonu wewnątrz elementu konstrukcji, nie ma możliwości zużycia się zabezpieczenia bądź utraty jego właściwości z upływem czasu. Uszczelnienie następuje wskutek zamknięcia porów i struktur kapilarnych wewnątrz betonu, a utworzone zabezpieczenie może zostać usunięte jedynie w wyniku zniszczenia elementu konstrukcji.

rozdzielacz Skutek reakcji kruszywa zawierającego dwutlenek krzemu w zasadowym środowisku mieszanki betonowej

Formuła produktu CreteDefender pozwala mu na głęboką penetrację struktury betonu. W przypadku bardzo mocno zagęszczonych betonów głębokość penetracji wyniesie ok. 1-2 cm, natomiast w przypadku betonów bardziej porowatych uzyskuje się ok. 8-10 cm. Generalnie, głębokość penetracji jest o ok. 1-2 cm większa niż byłoby to w przypadku wody. Dzięki temu uzyskuje się wysokiej jakości zabezpieczenie zarówno dla betonu, jak i dla stali zbrojeniowej.

mroz Uszkodzenie podpór mostu spowodowane wielokrotnie powtarzanymi cyklami zamrażania/odmrażania

CreteDefender daje najlepsze rezultaty na elementach wykonanych z betonu o dobrej jakości, czyli poprawnie zaprojektowanego i wbudowanego. Wskaźnik w/c nie powinien przekraczać wartości 0,50. Beton powinien być dobrze zagęszczony i zapielęgnowany. Produkt może być stosowany także na betonach napowietrzanych. CreteDefender nie stanowi rozwiązania naprawczego dla betonu o złej jakości, który np. ma zbyt wysoką wartość wskaźnika w/c, był nieprawidłowo wbudowany, pielęgnowany itd.

Odczyn pH betonu – dlaczego jest ważny?

Cement jest elementem wiążącym składniki betonu i posiada odczyn pH w okolicach 11, czyli mocno zasadowy. Taka wartość jest konieczna, aby utrzymać wiążące właściwości cementu. Kiedy sól (pH ok. 6-7) lub kwasy mają kontakt z betonem, przedostają się do porów i rys, obniżając jego pH. Wraz z obniżeniem pH, zdolność cementu do wiązania składników betonu słabnie. Długotrwałe wystawienie betonu na działanie środowiska kwasowego może więc doprowadzić do rozpadu mieszanki.

atak-kwasow  Uszkodzenie podpór mostu nad kanałem technicznym (woda z zawartością siarczanów)

Kolejnym czynnikiem obniżającym pH betonu jest karbonatyzacja, czyli reakcja zachodząca pomiędzy cementem zawartym w betonie a dwutlenkiem węgla w otaczającym powietrzu. Postępująca karbonatyzacja w perspektywie kilku lat może doprowadzić do korozji zbrojenia, a w dalszej perspektywie do zniszczenia elementu żelbetowego.

karbonatyzacja Uszkodzenie stropu spowodowane karbonatyzacją betonu

CreteDefender penetruje strukturę betonu i wchodzi z nim w reakcję, w trakcie której wytwarza się żel wypełniający pory i mikrorysy, a następnie twardniejący. Częścią tej reakcji jest powstanie molekuł o odczynie zasadowym, które podnoszą i stabilizują pH betonu oraz absorbują dwutlenek węgla. Jednocześnie uzyskane wypełnienie porów i mikrorys zabezpiecza beton przed wnikaniem wody, soli, kwasów i innych chemikaliów.

Jak działają P2 i MS2?

P2 (Permanent Protection) wywołuje w betonie reakcję chemiczną i wypełnia pory betonu hydratem krzemianu wapnia, czyli tym samym związkiem, który powstaje podczas hydratacji cementu w kontakcie z wodą. W rezultacie, woda oraz związki chemiczne, które może ona przenosić, mają istotnie ograniczoną możliwość wnikania do betonu (tak długo, jak element betonowy został prawidłowo wykonany, tj. z betonu o właściwym wskaźniku w/c, prawidłowo wbudowanego i zapielęgnowanego). P2 jest środkiem przeznaczonym wyłącznie do betonu. Skuteczność działania produktu P2 nie jest ograniczona czasowo.

MS2 (Multi Surface Sealer) reaguje z wapniem zawartym w betonie i wywołuje wiązanie aktywnej substancji chemicznej z betonem, a następnie wchodzi w reakcję z dwutlenkiem węgla zawartym w powietrzu i tworzy warstwę ochronną o grubości ok. 0,6cm licząc od powierzchni betonu. Dzięki temu w czasie ok. 24 godzin powierzchnia betonu staje się hydrofobowa (odrzuca wodę). MS2 zachowuje swoją skuteczność przez ok. 10 lat od aplikacji i działa hydrofobowo na wielu twardych powierzchniach takich jak beton, cegła, płytki chodnikowe czy bruk.

Jak rozpoznać, że zastosowano P2 lub MS2?

P2: proponujemy rozlanie wody na powierzchni betonu zabezpieczonego produktem P2 oraz niezabezpieczonego. Powierzchnia betonu zabezpieczonego wyschnie w znacznie krótszym czasie. Metoda bardziej ryzykowna: próba doprowadzenia do mechanicznego uszkodzenia powierzchni betonu zabezpieczonego i surowego. Użycie podobnej siły nie spowoduje uszkodzenia powierzchni zabezpieczonej.

MS2 lub P2+MS2: proponujemy rozlanie wody na powierzchni w dowolnym czasie po 24 godzinach od aplikacji. Krople wody rozpłyną (prześlizgną) się po powierzchni, nie nasączając jej.

ms2 Wyraźny skutek zastosowania MS2 – woda nie wnika w powierzchnię nawet porowatego betonu

Który produkt wybrać?

  P2 MS2 P2 + MS2
Oprócz zabezpieczenia przed zamrażaniem/rozmrażaniem i działaniem soli klient oczekuje… •Zagęszczenie, utwardzenie, odporność na ścieranie i pylenie

• Powstrzymanie degradacji starszych betonów

• Poprawa wartości pH w starszych betonach

• Ochrona

• Hydrofobowość

• Ewidentny dowód na zastosowanie produktu

• Ochrona dla wytłoczonego betonu

• Ochrona przed zachlapaniami, (wymagana ochrona przed wsiąkaniem i zabarwieniami)

• Niepotrzebna stała ochrona P2, możliwość reaplikowania co 10 lat

 

• Wszystkie zalety P2, poza ochroną przed rozpuszczalnikami

• Hydrofobowość oraz zabezpieczenie przed wsiąkaniem i zabarwieniami

• Ewidentny widoczny skutek zastosowania

• Cena ok. 15% niższa niż dwukrotna aplikacja P2

• Konieczność reaplikowania MS2 co 10 lat w celu ochrony powierzchniowej

Jakość betonu jest… dobra słaba dobra lub słaba
Lokalizacja to… Obiekty handlowe/przemysłowe, usytuowanie wewnętrzne lub zewnętrzne, powierzchnia szczotkowana/wyrównana lub gładzona maszynowo Obiekty handlowe/przemysłowe, usytuowanie zewnętrzne, powierzchnia szczotkowana, zastosowanie wewnętrzne w przypadku ruchu pieszego i narażenia na zachlapanie, gdzie ważna hydrofobowość podłoża Obiekty handlowe/przemysłowe, usytuowanie zewnętrzne, powierzchnia szczotkowana, zastosowanie wewnętrzne w przypadku ruchu pieszego i narażenia na zachlapanie, gdzie ważna hydrofobowość podłoża

 

 

Porównanie CreteDefender P2 i MS2 do innych produktów

P2 MS2 P2 + MS2 Krystalizatory Krzemowodory Akrylowe Uretanowe Epoksydowe
Głębokość penetracji (cm) do 10cm 0.6cm Do 10cm Do 19cm 0,6cm 0 0 0
Trwałość ciągła 10 lat 10 lat (MS2) ciągła 5 lat 1 rok 3 lata 5 lat
Ochrona przed zamrażaniem/odmrażaniem TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE NIE
Ochrona przed solami TAK TAK TAK TAK TAK TAK* TAK* TAK*
Ochrona przed związkami chlorków TAK TAK TAK TAK TAK TAK* TAK* TAK*
Wrażliwość na UV NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE TAK
Odpowiedni do ruchu drogowego TAK TAK TAK TAK TAK NIE ograniczone TAK
Lotne związki organiczne NIE niskie niskie TAK TAK TAK TAK TAK
Toksyczność NIE NIE NIE NIE NIE TAK TAK TAK
Trudność aplikacji łatwa łatwa łatwa trudna łatwa łatwa trudna trudna
Zastosowanie na wielu nawierzchniach NIE TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE
Zatrzymuje postępującą degradację TAK NIE TAK NIE NIE NIE NIE NIE
Przeciwdziała pyleniu i przetarciom TAK NIE TAK czasami NIE NIE NIE NIE
Stabilizuje pH TAK NIE TAK NIE NIE NIE NIE NIE
Uszczelnia NIE NIE NIE czasami NIE NIE NIE NIE
Hydrofobizuje NIE TAK TAK NIE TAK TAK* TAK*

TAK*

*skuteczne tak długo jak membrana pozostaje nieuszkodzona

 

Technika Betonu Wodoszczelnego Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem produktów CreteDefender w Polsce.

Zapraszamy do współpracy!