+48 12 397 12 41
biuro@tbw.com.pl
Ul. Lipińskiego 3A
30-349 Kraków
TECHNIKA BETONU WODOSZCZELNEGO Sp. z o.o.
30-349 Kraków, ul. Lipińskiego 3A

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000033914, NIP: 945-18-88-050, Regon: 357044860.

CENTRALA FIRMY – KRAKÓW
Ul. Lipińskiego 3A
30-349 Kraków

Tel.
+48 12 397 12 41
Fax +48 12 397 12 42
E-mail:
biuro@tbw.com.pl

 

ODDZIAŁ WARSZAWA
Ul. Płochocińska 19
03 -191 Warszawa

Tel. +48 22 280 97 99
Tel. +48 601 825 580
E-mail: warszawa@tbw.com.pl