+48 12 397 12 41
biuro@tbw.com.pl
Ul. Lipińskiego 3A
30-349 Kraków

Oferujemy Państwu bezpieczeństwo.

Każdy żelbetowy obiekt kubaturowy musi być odporny na działanie wód gruntowych i opadowych. W tym celu konieczne jest zastosowanie indywidualnie dobranych rozwiązań konstrukcyjnych i wykonawczych. Dzięki swojej wszechstronności i elastyczności, proponowana przez nas technologia znajduje zastosowanie w bardzo zróżnicowanych obiektach, gwarantując im szczelność niezależnie od poziomu wód gruntowych, klimatu czy innych uwarunkowań. Oferowane przez TBW Sp. z o.o. rozwiązanie w postaci tzw. „białej wanny” stosowane jest jako zabezpieczenie:

 • piwnic i parkingów podziemnych
 • tarasów i dachów płaskich
 • niecek basenów, zbiorników retencyjnych, technologicznych i p.poż
 • wszelkiego rodzaju obiektów posadowionych poniżej poziomu wód gruntowych

W ramach realizowanych umów udzielamy gwarancji szczelności na okres do 10 lat i zapewniamy stosowne zabezpieczenia finansowe. Każdorazowo dążymy do uzyskania jak najwyższej jakości wykonywanych prac przy zachowaniu konkurencyjnego poziomu cenowego. W celu jak najlepszego skoordynowania prac projektowych i wykonawczych prowadzimy także doradztwo techniczne dla architektów, konstruktorów i wykonawców.

Realizacja typowego zlecenia obejmuje następujące działania:

 1. Weryfikacja dostępnej dokumentacji projektowej, opracowanie koncepcji systemu uszczelniającego oraz wyceny.
 2. Opracowanie kompletnego projektu systemu hydroizolacyjnego.
 3. Weryfikacja receptur betonu pod kątem zgodności z wymogami technologii TBW.
 4. Dostawa i montaż materiałów uszczelniających zgodnie z opracowanym projektem.
 5. Sprawowanie nadzoru podczas betonowania wszystkich elementów wodoszczelnych.
 6. Prowadzenie pielęgnacji betonu.
 7. Wykonanie wtórnego zagęszczenia betonu w przypadku stropów.
 8. Uszczelnienie otworów po ściągach szalunkowych.
 9. Wykonanie wymaganych wyklejeń żywicznych w przypadku stropów.
 10. Udzielenie gwarancji szczelności budynku.

 

Poprawnie zaprojektowany i wykonany system hydroizolacji bezpowłokowej trwale i skutecznie zabezpieczy Państwa inwestycję,

zapewniając spokój i komfort użytkowania obiektu na wiele lat.

 

 

system

 

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą publikacją:

HYDROIZOLACJA STRUKTURALNA TBW – poradnik dla projektantów, inwestorów i przedsiębiorców budowlanych.
Na przykładach konkretnych zrealizowanych w Polsce obiektów przedstawiamy wymagania techniczne i zasady działania naszego systemu hydroizolacyjnego oraz wskazujemy wszystkie obszary jego zastosowań. Publikacja jest dostępna nieodpłatnie dla współpracujących z naszą spółką biur projektowych, inwestorów i generalnych wykonawców.

Od roku 2019 dostępne jest odświeżone wydanie naszej publikacji, przygotowane z okazji 20-lecia spółki TBW.

tbw2019