Contact us

Siedziba firmy

Technika Betonu 
Wodoszczelnego Sp. z o.o.

30-349 Kraków
Lipińskiego 3A Street
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000033914, NIP: 945-18-88-050, Regon: 357044860.
Kraków
Lipińskiego 3A Street
30-349 Kraków
+48 12 397 12 41
+48 12 397 12 42
biuro@tbw.com.pl
Warszawa
Płochocińska 19 Street
03 -191 Warszawa
+48 22 280 97 99
+48 601 825 580
warszawa@tbw.com.pl

Ask for an offer
  The administrator of your personal data is Activ Investment Sp. z o. o. Sp. k. with its registered office in Kraków (30-349), 3a Lipińskiego Street. For more information, please see the Terms and Conditions and Privacy Policy.

  Kraków
  Ul. Lipińskiego 3A
  30-349 Kraków
  +48 12 397 12 41
  +48 12 397 12 42
  biuro@tbw.com.pl
  Warszawa
  Ul. Płochocińska 19
  03 -191 Warszawa


  warszawa@tbw.com.pl
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram